“Verbied verkoop Roundup aan particulieren”

Verbied verkoop Roundup aan particulieren

De Europese Commissie heeft de erkenning van glyfosaat -een bestanddeel van onkruidverdelger Roundup- met vijf jaar verlengd. Consumentenorganisatie Test-Aankoop blijft echter pleiten, op grond van het voorzorgsbeginsel, om de verkoop van het product aan particulieren te verbieden. “De drie gewesten in ons land hebben immers al een verbod uitgevaardigd op het particulier gebruik van glyfosaat. De federale overheid staat echter nog altijd toe dat die stof wordt verkocht”, hekelt T-A. Volgens de consumentenorganisatie zijn er genoeg alternatieven voor de particuliere tuinierder om onkruid op een ecologische manier te bestrijden. In de professionele landbouw pleitte Test-Aankoop voor een overgangsperiode van drie jaar, zodat landbouwers de tijd zouden krijgen om ecologische alternatieven te leren kennen. Dat de Commissie de erkenning nu met vijf jaar heeft verlengd, wordt sceptisch onthaald. “Wat als er in die periode nog meer studies uitkomen die aantonen dat dit product kankerverwekkend is?”, klinkt het.

Test-Aankoop redeneert vanuit het voorzorgsprincipe. Ze verwijst naar een verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie waarin staat dat de onkruidverdelger Roundup “waarschijnlijk kankerverwekkend” is. De consumentenorganisatie zou ook willen dat er grondige epidemiologische studies worden uitgevoerd om te bepalen welke impact glyfosaat heeft op kwetsbare groepen als kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en op landbouwers.

bron: Belga