Van Overtveldt ziet fiscale ontvangsten gunstig evolueren

Van Overtveldt ziet fiscale ontvangsten gunstig evolueren

Indien de huidige tendens zich doorzet, dan zullen de fiscale ontvangsten in 2017 hoger uitkomen dan verwacht. Dat stelt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op basis van de meest recente cijfers. Daaruit blijkt dat zowel het totaal van de ontvangsten, als de voornaamste categorieën, beter presteren dan verwacht. Volgens de begrotingsdocumenten moeten de ontvangsten dit jaar met 5,8 procent (ESR-matig) toenemen. Op basis van de realisaties en de vooruitzichten voor de laatste maanden zal de groei volgens het kabinet-Financiën eerder rond de 6 procent liggen. De directe belastingen laten na tien maanden een groei zien van 14,26 procent in plaats van de vooropgestelde 10,1 procent. De voorafbetalingen voor de vennootschapsbelasting en de bedrijfsvoorheffing presteren beter dan verwacht, en de roerende voorheffing presteert in lijn met de verwachtingen. Bij de indirecte belastingen groeien de BTW-ontvangsten (+3,6 procent) stilaan toe naar het begrotingsobjectief (+4,7 procent). De accijnsinkomsten (+2,6 procent) groeien sterker dan verwacht (+1,3 procent).

Volgens minister Van Overtveldt tonen de cijfers aan dat de genomen maatregelen hun vruchten afwerpen. “Vooral het breed gedragen herstel is positief nieuws. Zo wijzen de betere inkomsten uit de bedrijfsvoorheffing duidelijk op een aantrekkende arbeidsmarkt. Dat zal zich ook vertalen in meer koopkracht voor de burgers”, besluit de minister.

bron: Belga