Geluidshinder Brussels Airport – Twee verenigingen overwegen nieuwe stappen tegen de “wetteloze” houding van de regering

Geluidshinder Brussels Airport - Twee verenigingen overwegen nieuwe stappen tegen de "wetteloze" houding van de regering

De burgerbeweging Pas Question en de vereniging Bruxelles Air Libre Brussel hebben maandag aangekondigd dat ze overwegen om andermaal naar de rechter te stappen om het arrest van de rechtbank van eerste aanleg van juli, dat bepaalde dat de overtredingen van de Brusselse geluidsnormen boven de Kanaal- en de Ringroute en piste 01, aan te vechten. Sinds zondag kan het Brussels gewest dwangsommen eisen. De verenigingen vinden dat de regering een “wetteloze” houding aanneemt. Volgens de twee organisaties moeten bepaalde vluchten worden verplaatsen van dichtbevolkte gebieden in het Brussels gewest naar minderbevolkte zones in Vlaanderen. Maar minister van Mobiliteit François Bellot (MR) weigert onder druk van de Vlaamse partijen de beslissingen van het gerecht toe te passen, stellen ze in een gezamenlijke mededeling.
Volgens hen volstaat de brief van minister Bellot aan Brussels minister van Milieu Céline Fremault (cdH) ook niet. Die bevat enkel een paar vage technische maatregelen, zonder vaste timing, die geen antwoord vormen op de overtredingen van de geluidsnormen.

bron: Belga