“België blijft aan de zijde van de Congolese bevolking staan”

België blijft aan de zijde van de Congolese bevolking staan

Het blitzbezoek van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders aan Kinshasa diende niet alleen om de ambassade te openen, maar daarnaast moest het ook duidelijk maken dat ons land aan de kant van de bevolking staat. Dat doet de Belgische overheid onder meer door plaatselijke projecten rechtstreeks of via ngo’s te steunen. In de voormiddag bezocht de Belgische delegatie twee van zulke projecten, die allebei werken met weeskinderen in de sloppenwijken van de Congolese hoofdstad. “In heel het land hebben mensen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, zoals ik deze morgen in Kinshasa gezien heb”, zei Reynders later op de dag, tijdens zijn toespraak bij de opening van de nieuwe ambassade. Om die bevolking toch te kunnen helpen, wordt er gewerkt via ngo’s die met hun expertise de Congolezen bijstaan – zolang de verkiezingen niet georganiseerd zijn, sluit Brussel immers geen nieuw akkoord rond ontwikkelingsamenwerking met Kinshasa.

Reynders wilde niet zeggen dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking zo het regime wil omzeilen. “We werken op dezelfde manier in nog wel meer Afrikaanse landen”, aldus de vicepremier. Nog dit jaar of begin volgend jaar wil Reynders samen met minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo hun Congolese ambtgenoten in Brussel verwelkomen om de toekomst van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Congo te bespreken.

De twee projecten die Reynders bezocht, worden allebei beheerd door de Franstalige ngo Enfance Tiers Monde. Zij krijgen steun van de Belgische overheid om straatkinderen op te vangen en onderwijs en opleiding te geven. Een deel van de straatkinderen slaapt ook in deze opvangcentra.

Nog voor de terreinbezoeken had Reynders ook ontmoetingen met vertegenwoordigers van de bisschoppenconferentie en het middenveld. Andere, officiële ontmoetingen waren niet gepland.

bron: Belga