Marine zoekt vierhonderd extra reservemilitairen

Marine zoekt vierhonderd extra reservemilitairen

Tijdens de Dag van de Reserve van de Marine is vanochtend op de marinebasis in Zeebrugge de nieuwe structuur voor reservisten voorgesteld. Onder de noemer “stuurboord 10, stuur 2030” wil de marine het de komende jaren eenvoudiger maken voor reservemilitairen om een plek binnen de best geschikte divisie in te vullen. De Marinecomponent van Defensie kiest uitdrukkelijk en resoluut voor het reservekorps als een van de onderdelen binnen haar toekomstige organisatie en zoekt hiervoor gemotiveerde personen met een interessant beroep of vorming. In de nieuwe structuur van de reserve kan de reservist een eigen loopbaanpad (met bevorderingsbeleid) uittekenen, terwijl de traditionele versterking van de actieve militairen blijft gelden. De nieuwe structuur laat bovendien toe dat het reservepersoneel op flexibele en moderne wijze beheerd kan worden.

De plannen voor de nieuwe structuur zijn al in opmaak sinds het begin van het jaar. Naast een tweeduizendtal actieve militairen zijn er momenteel ook 113 reserven aan de slag bij de marine. Maar dat aantal moet omhoog. Tegen 2030 hoopt de marine vijfhonderd reservemilitairen te hebben op wie ze een beroep kan doen voor bepaalde opdrachten.

“We gaan voor een heel duidelijke structuur. Ze moet mensen gemakkelijker laten zien waar ze zich kunnen inpassen”, zegt kapitein-ter-zee Reserve Daniel Servaty, tevens kersvers commandant van de reserve van de marine.

bron: Belga