Akkoord over nieuw decreet complexe projecten, moet Noord-Zuid vlot trekken

De meerderheidspartijen hebben een akkoord over een aanpassing van het decreet complexe projecten. Dat moet vermijden dat ingewikkelde bouwdossiers in de toekomst nog in procedureslagen verzanden. Het zou een eerste keer kunnen worden toegepast voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg, laten initiatiefnemers Lode Ceyssens (CD&V), Marino Keulen (Open Vld) en Jos Lantmeeters (N-VA) weten. De Noord-Zuid moet Limburg een vlotte aansluiting geven op de E314, maar het is net als de Oosterweelverbinding een van die dossiers die telkens stuk lopen op juridisch protest. De meerderheidspartijen hebben daarom een nieuw decreet complexe projecten uitgewerkt.
De Vlaamse regering neemt nog steeds de startbeslissing voor een project, maar daarna krijgt het Vlaams parlement de kans om het naar zich toe te trekken. Het parlement kan dan na een openbaar onderzoek een voorkeurbesluit en een projectbesluit nemen. Dat gebeurt telkens bij decreet, zodat het project bij een conflict niet opnieuw helemaal naar af moet. Het finale projectbesluit treedt in de plaats van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, Het Milieueffectrapport, de bouwvergunning, de milieuvergunning en andere besluiten zoals onteigeningen.
Het decreet kan enkel worden gebruikt bij projecten met een uitzonderlijk groot maatschappelijk en strategisch belang. Het wordt wellicht begin volgend jaar behandeld in het Vlaams parlement.

bron: Belga