Screening mucoviscidose pasgeborenen politiek geblokkeerd

Screening mucoviscidose pasgeborenen politiek geblokkeerd

Er komt voorlopig nog geen screening van pasgeborenen op mucoviscidose. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block had een dergelijke screening deze week willen aankondigen, maar het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap zijn niet akkoord, zei De Block gisteren in de Kamer. Mucoviscidose is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land. De aandoening treft ongeveer 1.300 mensen in België. Jaarlijks komen er een dertigtal nieuwe patiënten bij. De ziekte is aangeboren, maar niet altijd zichtbaar bij de geboorte van het kind.

In maart van vorig jaar sloten de verschillende regeringen van ons land een protocolakkoord rond de preventie van mucoviscidose. Maar de concrete uitvoering ligt blijkbaar moeilijk. Op 20 november kwamen de verschillende bevoegde ministers bijeen. Er zou een kostprijs van 1,2 miljoen euro mee gemoeid zijn. De Vlaamse regering zou akkoord gaan, zegt De Block, maar de Franse Gemeenschapsregering (PS en cdH) en de Waalse regering (MR en cdH) niet.

Minister De Block hoopt nog voor het jaareinde een akkoord te vinden.

bron: Belga