PS houdt zondag ideologisch congres en gaat voor werkweek van vier dagen

PS houdt zondag ideologisch congres en gaat voor werkweek van vier dagen

De PS houdt zondag in Luik een ideologisch congres dat moet uitmonden in een hernieuwde versie van het ruim 120 jaar oude Charter van Quaeregnon, het basismanifest van de socialistische beweging in België. Er zal gepleit worden voor een vierdaagse werkweek, een “veralgemeende sociale bonus” en voor “ecosocialisme”. Eerder dit jaar hadden de Franstalige socialisten al een belangrijk statutair congres, waarin nieuwe interne regels rond goed bestuur en het cumuleren van mandaten werden afgesproken. De partij maakte een moeilijke tijd door vanwege schandalen in Luik en Brussel. Bovendien werd de PS is Wallonië naar de oppositiebanken verwezen.
Nu komt er dus ook ideologische vernieuwing. Het congres van zondag moet het sluitstuk vormen van de “ideeënwerf” die de PS twee jaar geleden inrichtte. De partij verzamelde 127 voorstellen en nog een reeks ideeën die rijpten tijdens de debatten die bij verschillende federaties zijn gehouden.
Partijvoorzitter Elio Di Rupo spreekt van een “nieuwe horizon” voor het socialistisch project dat “resoluut links verankerd” blijft. De partij gaat voor een werkweek van vier dagen, met loonbehoud en bijkomende aanwervingen. Een “veralgemeende sociale bonus” moet ervoor zorgen dat iedereen een inkomen heeft dat boven de armoederisicodrempel ligt. Burgers zouden de kans moeten krijgen zelf wetgevende initiatieven te nemen.
Het manifest houdt wel vast aan het concept van de “klassenstrijd”, al is daarover wel een debat gevoerd.

bron: Belga