“Jeugdverenigingen voeren best debat over zwartepietenkwestie”

Jeugdverenigingen voeren best debat over zwartepietenkwestie

“Wij als Vlaamse Jeugdraad wensen geen standpunt in te nemen en op te leggen in verband met het zwartepietendebat, maar we hebben wel enkele richtlijnen opgesteld, waarvan de belangrijkste zijn dat het sinterklaasfeest een feest voor alle kinderen en jongeren moet zijn en dat we het zeer wenselijk vinden dat de jeugdverenigingen intern een debat houden over hoe zij de figuur van Zwarte Piet zien”, zegt Dries De Smet, coördinator van de Vlaamse Jeugdraad, het officiële adviesorgaan van de Vlaamse Regering over jeugdzaken. “Jeugdwerk is een divers landschap van grote en kleine verenigingen, in stedelijke en landelijke context met een breed bereik aan kinderen en jongeren van Vlaamse en anders etnisch culturele afkomst, enzovoort”, klinkt het in de richtlijnen van de Vlaamse Jeugdraad over het sinterklaasfeest. “We vinden het belangrijk vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk bewust te maken van de gevoeligheid omtrent dit thema en lokale verenigingen hierover te sensibiliseren. We roepen jeugdwerkorganisaties op dit debat niet uit de weg te gaan, maar de sensibilisering ter harte te nemen.”

Intussen zijn enkele grote Vlaamse jeugdverenigingen dat debat intern al volop aan het voeren, zo blijkt. Gazet van Antwerpen meldt donderdag dat de Chirojeugd Vlaanderen een leidraad voor Zwarte Piet op het sinterklaasfeest heeft opgesteld. Volgens die leidraad van de Chiro wordt “met de figuur van Zwarte Piet best niet verwezen naar een koloniaal verleden”. Chirojeugdraad heeft in dat verband zelfs een webpagina uitgewerkt met tips en tricks voor de leiding van lokale afdelingen.

Eerder had ook al de nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen de zwartepietenkwestie onder het licht gehouden. Ook daar heet het dat “Sinterklaas een feest voor alle kinderen moet zijn” en dat de helper van de Sint “moet evolueren met de tijd, zodat raciale stereotyperingen gaandeweg best achterwege blijven.”

bron: Belga