De Loor (sp.a) zwaar ontgoocheld over behandeling decreet Lokaal Bestuur

De Loor (sp.a) zwaar ontgoocheld over behandeling decreet Lokaal Bestuur

Sp.a-parlementslid Kurt De Loor is zwaar ontgoocheld over de manier waarop de meerderheid (N-VA, Open Vld, CD&V) in het Vlaams Parlement het decreet Lokaal Bestuur afhandelt. Zo werd de vraag naar een hoorzitting geweigerd. “Dit is hallucinant. Dit heb ik nooit meegemaakt”, zegt De Loor. In een mail aan zijn collega’s in de commissie spreekt hij van een “kaakslag” voor de onafhankelijke werking van het Vlaams Parlement. De commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement buigt zich over het decreet Lokaal Bestuur van minister Liesbeth Homans. Dat decreet is een lijvig werkstuk dat onder meer voorziet in de geplande integratie van de OCMW’s in de gemeenten en in strengere regels voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. “Er wordt gesproken over de belangrijkste hervorming in 40 jaar voor de steden en gemeenten”, zegt Vlaams parlementslid Kurt De Loor. De sp.a’er stelde voor om over het belangrijke decreet een hoorzitting te organiseren. Maar dat werd volgens hem afgeketst door de meerderheid.

Deloor is bijzonder ontgoocheld. “Deze hervorming zal een grote impact hebben op de organisatie en de werking van de lokale besturen en intercommunales. Het zou dan ook meer dan wenselijk en logisch zijn dat er een hoorzitting wordt georganiseerd. Maar niet dus. Jullie beslisten er anders over. Jammer genoeg spelen hier blijkbaar andere krachten”, schrijft De Loor in een mail aan zijn collega-parlementsleden.

Het sp.a-parlementslid schuwt de grote woorden niet. “Dit is een kaakslag voor het Vlaams parlement en onze werkzaamheden. Op de meest pijnlijke manier komt het gebrek aan onafhankelijkheid en slagkracht van het Vlaams parlement aan de oppervlakte. En dat vind ik bijzonder jammer…”, aldus De Loor. Volgens hem schiet de commissie “zwaar tekort” in haar rol als controleur van de Vlaamse regering.

In een korte reactie zegt commissievoorzitter Mercedes Van Volcem (Open Vld) dat er gewoon geen meerderheid was om een hoorzitting te organiseren. “Dat is democratie. We zijn er al twee jaar mee bezig. Het is tijd om door te gaan. De gemeenten moeten duidelijkheid krijgen. Ze wachten al lang op een beslissing”.

bron: Belga