Commissie wil Europese aanpak van natuurrampen

Commissie wil Europese aanpak van natuurrampen

De Europese Commissie wil een eigen reserve van blusvliegtuigen, waterpompen, veldhospitalen en ander materiaal in het leven roepen om lidstaten die getroffen worden door een natuurramp sneller en beter te helpen. Dat heeft eurocommissaris voor Humanitaire Hulp Christos Stylianides aangekondigd. Bosbranden in Portugal, overstromingen in Griekenland, aardbevingen in Italië,… Europa wordt steeds meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden en natuurrampen. Alleen al dit jaar kwamen meer dan 200 mensen om bij een natuurramp. Ook de economische schade is beduidend. Vorig jaar werd de totale schade van natuurrampen op het Europese continent geraamd op zo’n 10 miljard euro.

Europa beschikt over een mechanisme om hulp te bieden aan landen die overrompeld worden door een natuurramp. Daarvoor stellen de lidstaten op vrijwillige basis teams en materiaal ter beschikking. Maar volgens de Commissie volstaat die capaciteit niet langer, zeker wanneer verschillende lidstaten op hetzelfde moment geconfronteerd worden met overstromingen of bosbranden.

“De rampen van de afgelopen zomer en de laatste jaren hebben aangetoond dat ons huidig systeem in zijn bestaande vorm van vrijwilligheid op zijn grenzen is gestuit”, erkent ook Stylianides. De Commissie wil daarom zelf blusvliegtuigen, veldhospitalen, waterpompen en ander materiaal gaan huren en leasen die ingezet kunnen worden wanneer andere lidstaten onvoldoende hulp kunnen bieden. De Commissie wil die reserve, rescEU genaamd, zelf runnen en financieren.

Tegelijkertijd gaat de Commissie extra geld vrijmaken voor de lidstaten. Daarmee kunnen ze materiaal herstellen en upgraden dat als onderdeel van een Europese pool ter beschikking staat voor noodhulp in andere lidstaten. De Commissie is ook bereid een deel van de operationele kosten te dekken. Momenteel komt Europa enkel tussen in de vervoerskosten wanneer pakweg Franse blusvliegtuigen uitrukken voor Portugese bosbranden.

Het voorstel moet goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. De Commissie raamt dat er tot 2020 een bijkomende 280 miljoen euro uit de Europese begroting zou moeten geput worden om de financiering te dekken.

bron: Belga