Tien masteropleidingen om leraar te worden

Op initiatief van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) keurt de Vlaamse regering woensdag tien educatieve masteropleidingen goed. Daardoor zullen 18-jarigen vanaf het academiejaar 2019-2020 ook aan de universiteit kunnen kiezen om leraar te worden via een educatieve master. Het gaat om nieuwe opleidingen aan de universiteit in verschillende domeinen zoals wetenschappen, talen en economie die via afstudeerrichtingen leraars in bijvoorbeeld wiskunde en economie zullen opleiden. Momenteel kunnen universiteitsstudenten pas na het behalen van een masterdiploma kiezen om leraar te worden. Ze moeten dan nog een bijkomende, specifieke lerarenopleiding volgen. Eind september had de Vlaamse regering al beslist dat een 18-jarige meteen moet kunnen kiezen voor een academisch traject dat leidt tot een lerarendiploma op masterniveau. Ze kunnen dan vanaf hun bachelor kiezen voor een pakket educatieve keuzevakken en meteen doorstromen in een educatieve master.
In dat kader keurde de regering woensdag een lijst van tien educatieve masteropleidingen goed die de universiteiten kunnen aanbieden. Dat gaat van cultuur- en maatschappijwetenschappen over talen en economie tot wetenschappen en technologie. In iedere opleiding zal via afstudeerrichtingen duidelijk worden in welke vakken deze leraren precies worden opgeleid. Dit hangt samen met de bachelor die men eerst volgt.
De educatieve masters duren maximaal twee jaar. Voor een student wiskunde bijvoorbeeld betekent een educatieve master van twee jaar dus een kortere studie, want vandaag moet hij of zij nog een lerarenopleiding van één jaar volgen na een tweejarige master.
De hervorming moet helpen om het beroep aantrekkelijker te maken. “Vlaanderen heeft nood aan veel en sterke leraren”, licht Crevits toe. “Jongeren met ambitie en kunde zullen van bij de aanvang van hun studietraject in het hoger onderwijs met overtuiging kunnen kiezen voor het beroep van leraar doordat achttienjarigen in de toekomst ook kunnen kiezen voor een lerarenopleiding secundair onderwijs op masterniveau.”

bron: Belga