Nederlandse Kamer stuit ‘filibusterende’ PVV

Ruim twee uur wist PVV’er Edgar Mulder vol te praten in het Kamerdebat in Nederland over de afschaffing van de wet-Hillen, die een voordeel geeft aan huizenbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost. Toen werd hij tegen 4 uur gestuit door de VVD, die een ordevoorstel deed om de spreektijd te beperken. Over dat voorstel moest hoofdelijk worden gestemd. Uiteindelijk waren er 78 leden voor, alleen Mulder – die twintig uur spreektijd had aangevraagd – was tegen. Mulder ging in zijn bijdrage ver terug in de geschiedenis. Dat leidde tot irritatie bij Kamerleden. “Dit is puur theater. Daar maak ik bezwaar tegen”, zei Eppo Bruins van de ChristenUnie. Ook voorzitter Madeleine van Toorenburg vroeg Mulder uitdrukkelijk meer bij het onderwerp van het debat te blijven.
Martin van Rooijen van 50PLUS wist evenmin zijn spreektijd van vijftien uur niet te volbrengen. Hij hield er na bijna 4,5 uur mee op.
Beide oppositiepartijen zijn fel tegen afschaffing van de wet-Hillen die huizenbezitters die hun woning (bijna) hebben afgelost een belastingvoordeel geeft. 50PLUS en PVV hoopten met de lange spreektijd ten minste te bereiken dat de afschaffing met een jaar wordt uitgesteld.
Van Rooijen ging onder meer in op de geschiedenis van de wet-Hillen en sprak ook over zijn tijd als bewindsman in het kabinet-Den Uyl (1973-1977). Ook las hij brieven van boze burgers voor en berichten uit de media. Hij ziet de afschaffing van de regeling als een ‘aflosboete’ voor huizenbezitters.
Verder vindt 50PLUS dat de Kamer te weinig tijd krijgt om de wet zorgvuldig te behandelen. Dat is ook kritiek van de SP, GroenLinks en PvdA.
Het kabinet wil de wet vanaf 2019 over een periode van dertig jaar afschaffen. Om dat mogelijk te maken moet de Tweede Kamer deze week over het besluit stemmen. Een meerderheid van de Kamer steunt het kabinet.

Bron: Belga