Nieuwe voorzitter voor Liga voor Mensenrechten

Nieuwe voorzitter voor Liga voor Mensenrechten

De Liga voor Mensenrechten heeft een nieuwe voorzitter. Kati Verstrepen volgt Jos Vander Velpen op, die sinds 2004 aan het roer stond van de mensrechtenbeweging. Dat deelt de Liga maandag mee, nadat de algemene vergadering Verstrepen had verkozen uit twee vrouwelijke kandidaten. “Ik zal nooit zeggen dag ik gestreden heb. (…) Ik heb alleen mijn job gedaan. (…) Nu is het aan de jongere generatie”, zegt Vander Velpen (69) in De Juristenkrant over zijn afscheid. Vander Velpen, die advocaat was aan de balie sinds 1973, noemt het Vlaams Blok-arrest uit 2004 zijn meest memorabele moment als voorzitter.
De nieuwe voorzitter, stafhouder tussen 2014 en 2016 aan de Antwerpse balie, waar ze actief was sinds 1988, zegt zich in het persbericht bewust te zijn van de uitdagingen. “Meer dan ooit is respect voor mensenrechten nodig, want meer dan ooit zijn mensenrechten in gevaar”, zegt ze.
“Tal van politici doen hun kiezers geloven dat we in ‘erg woelige tijden’ leven, dat het gevaar overal dreigt en dat verregaande inbreuken op fundamentele rechten, zoals het recht op privacy, nodig zijn om ons tegen deze dreigementen te beschermen. Het is de taak van de Liga om erop te wijzen in welke mate onze grondrechten hierdoor geschonden worden én dat het geenszins zeker is dat deze mensenrechtenschendingen leiden tot een verhoging van onze veiligheid”, zegt Verstrepen.
De Liga besluit verheugd te zijn dat een vrouwelijke voorzitter de fakkel overneemt en “daarmee het maatschappelijke streven naar meer vrouwen in de praktijk omzet”. Ze voegt eraan toe “op alle vlakken naar een zo groot mogelijke diversiteit” te blijven streven in haar bestuursorganen en achterban.

bron: Belga