Akkoord om 150 Syrische vluchtelingen naar België te halen

Akkoord om 150 Syrische vluchtelingen naar België te halen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zal woensdag samen met kardinaal Jozef De Kesel en andere verantwoordelijken van de erkende kerken en godsdiensten een intentieverklaring ondertekenen om volgend jaar 150 Syrische vluchtelingen vanuit Turkije of Libanon met een humanitair visum naar België te halen. Dat meldt initiatiefnemer Jan De Volder van de christelijke lekenbeweging Gemeenschap van Sant’Egidio. De 150 Syrische vluchtelingen zijn geïdentificeerd op basis van “kwetsbaarheid”, luidt het. “Het gaat voornamelijk om gezinnen met kinderen, maar ook om enkele ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek. Er werd ook gekeken naar eventuele banden met ons land. Het gaat om een gemengde groep uit alle geloofsgemeenschappen.” De Volder benadrukt dat “veiligheid centraal” staat en de kandidaten op voorhand worden gescreend.
Eens in ons land moeten de Syriërs wel nog een asielprocedure doorlopen. Tijdens de duur van die procedure zullen ze echter niet door Fedasil worden opgevangen, maar wel door religieuze organisaties en gemeenschappen in heel België.
“Ik ben heel verheugd dat over religieuze verschillen heen zo’n operatie wordt opgezet”, reageert Francken in het katholieke weekblad Tertio. “Ik heb altijd gepleit voor meer veilige toegang tot ons grondgebied voor ‘echte’ vluchtelingen. Wat onrechtvaardig is, is vluchtelingen over te leveren aan mensenhandelaars die er grof geld aan verdienen en waarvoor mensenlevens van geen tel zijn.”
De staatssecretaris benadrukt dat de 150 vluchtelingen er komen “boven op de 1.150 vluchtelingen die ons land via het Europees hervestigingsprogramma in 2018 zal opvangen”, en “boven op de reddingsoperaties van christenen zoals ik er eerder al heb gesteund”.
Het project “Humanitaire Corridors” wordt privaat gefinancierd. “Alle erkende erediensten in ons land (de christelijke kerken, het jodendom en de islam), sloten de handen in elkaar om in te staan voor de overkomst en de opvang van de vluchtelingen. Bovendien zullen vrijwilligers en professionelen hen gedurende een jaar lang begeleiden”, luidt het.

bron: Belga