Concentratie­scholen niet slechter dan gewone scholen

Concentratie­scholen niet slechter dan gewone scholen

Concentratiescholen, scholen waar veel leerlingen een lage sociaaleconomische status hebben of een alloch­tone achtergrond, zijn even goed als andere scholen. Dat besluit docente ­onderwijskunde Griet Vanwynsberghe (Vives) in een doctoraat voor de KU Leuven. Haar bevindingen staan vandaag in de kranten van Mediahuis. Vanwynsberghe onderzocht de carrières van ruim tienduizend leerlingen. “Een leerling die naar een concentratieschool gaat, ervaart daar op lange termijn geen ­nadeel van, bijvoorbeeld als we kijken naar de prestatie op wiskunde of het studietraject dat ze afleggen in het secundair onderwijs.”

Dat leerlingen nog steeds slechter presteren in het secundair onderwijs ligt dus niet aan hun oude basisschool, wel aan andere factoren zoals hun so­ciaaleconomische achtergrond, klinkt het.

“Uit dit onderzoek blijkt dat ouders geen schrik mogen hebben om voor een concentratieschool te kiezen”, aldus Vanwynsberghe.

bron: Belga