Vlaamse regering wil betere opvang van verkeersslachtoffers

De Vlaamse regering wil verkeersslachtoffers beter opvangen. De regering heeft zich op voorstel van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) achter het actieplan 2017-2020 van de Vlaamse Stuurgroep Opvang Verkeersslachtoffers geschaard. Dat actieplan bevat onder meer acties op het vlak van medische hulpverlening, psychosociale zorg en re-integratie. Vandaag/zondag worden over heel de wereld verkeersslachtoffers herdacht. Zo ook in Damme, waar het verkeer op een druk kruispunt 318 seconden wordt stilgelegd. Dat is één seconde voor elk dodelijk slachtoffer op de vlaamse wegen in 2016. De organisaties Rondpunt, Ouders van Verongelukte Kinderen en Over-Hoop willen daarmee de problematiek van verkeersveiligheid en de opvang van verkeersslachtoffers zichtbaar maken.
De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag alvast een nieuw actieplan voor de opvang van verkeersslachtoffers goedgekeurd. Dat actieplan is opgesteld door de Stuurgroep Opvang Verkeersslachtoffers, die sinds 2008 actief is. Rode draad door dat actieplan is de betere ondersteuning voor de slachtoffers en nabestaanden van verkeersslachtoffers.
De concrete acties gaan van een betere medische hulpverlening tot aanspreekpersonen voor psychosociale opvang. Het is ook de bedoeling slachoffers van ongevallen meer te betrekken bij het verkeersveiligheidbeleid en slachtoffers vlotter te laten re-integreren op het werk.

bron: Belga