Eerste Brusselse burgerpanel keurt resolutie rond mobiliteit goed

Onder de noemer “Make Your Brussels” heeft een bij loting vastgelegd burgerpanel zondag in het Brussels Parlement een resolutie goedgekeurd rond mobiliteit. De tekst zal mee het Brussels mobiliteitsplan voeden. De tekst vraagt onder meer dat de auto minder plaats krijgt in de wijken, betere voetpaden en een afzonderlijke plaats voor elk type vervoersmiddel op de grote verkeersassen. Het burgerpanel is een van de initiatieven waarmee het Brussels Parlement de kloof met de burger wil verkleinen. Achtduizend willekeurige Brusselaars zouden aangezocht zijn om deel te nemen aan het project. Vierhonderd van hen hebben hun interesse getoond (vooral universitairen en 50-plussers) en daaruit is uiteindelijk een panel van veertig mensen gekozen. Bij de keuze is erover gewaakt dat het panel een zo representatief mogelijk staal is van de Brusselse bevolking.
Het panel heeft vier keer vergaderd en heeft zondag de werkzaamheden afgerond met de goedkeuring van een resolutie. Daarin wordt, naast het eerder vermelde, bijvoorbeeld ook gepleit om de Mobib-kaart voor zoveel mogelijk mobiliteitsmodi te kunnen gebruiken. De hele tekst werd unaniem goedgekeurd ook al waren de deelnemers over bepaalde voorstellen verdeeld. Zo stond niet iedereen te springen voor het voorstel om buiten de grote assen overal een zone 30 in te voeren.
De goedgekeurde resolutie zal de komende weken in het Brussels Parlement besproken worden en moet later ook de weg vinden naar de Brusselse regering. Die wil volgend jaar met een nieuw mobiliteitsplan “good move” komen.
Het is de bedoeling dat er in de toekomst ook over andere thema’s burgerpanels worden opgericht.

bron: Belga