School van het Maximiliaanpark krijgt eerste Belgische Kinderrechtenprijs

School van het Maximiliaanpark krijgt eerste Belgische Kinderrechtenprijs

De “School van het Maximiliaanpark” wint de eerste Belgische Kinderrechtenprijs. Dat heeft een jury van 20 jongeren tussen 12 en 18 jaar beslist. De uitreiking van de prijs, waaraan een cheque van 10.000 euro verbonden is, vond zaterdag plaats in het federaal parlement. De School van het Maximiliaanpark is een lerarencollectief dat schoolse, sociaal-culturele en administratieve hulp aanbiedt aan kinderen van migranten, vluchtelingen en van wie de moedertaal verschilt van de taal op school.

De Belgische Kinderrechtenprijs bekroont organisaties, verenigingen en individuen die zich inzetten voor kinderrechten. Daarnaast willen de organisatoren met de prijs aandacht vragen voor “de talenten en competenties van jongeren uit ons land, die hebben getoond in staat te zijn om -autonoom en in onderling overleg- individuen en organisaties in onze samenleving te identificeren die hun rechten respecteren en promoten”.

“Uiteindelijk drong de keuze voor de School van het Maximiliaanpark zich een beetje op wegens de concrete en onmiddellijke behoeften waar dit initiatief op inspeelt”, aldus jurylid Gino Aytas. “Daarnaast is er het duurzame aspect van dit initiatief dat een duidelijke missie heeft om te blijven bestaan.”

“Deze prijs is een erkenning voor het vrijwilligerswerk dat al ruim twee jaar wordt geleverd door het hele team van dit project, sinds de lancering ervan in het Maximiliaanpark zelf en later nadat we onderdak vonden in Jette”, reageert Nadia Echadi van de Ecole du Parc Maximilien.

De eerste editie van de prijs, die werd georganiseerd door het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE) van de Franse Gemeenschap en de ngo Plan International met financiële steun van Fifty-One International, focuste op initiatieven binnen de Franse Gemeenschap. De editie 2018 zal initiatieven in Vlaanderen en Brussel beoordelen, en vanaf 2019 wordt een nationale prijs ingevoerd.

bron: Belga