Open Vld pleit voor “sociale vlaktaks” en kader voor “voltooid leven”

Open Vld pleit voor "sociale vlaktaks" en kader voor "voltooid leven"

De partij Open Vld pleit voor de invoering van een “sociale vlaktaks”, waarbij alles boven het belastingvrije deel van de inkomsten aan een uniek tarief van 30 procent belast wordt. Dat hebben de leden van de partij beslist op hun “Vrijheidscongres” in Antwerpen. Op het congres willen de Vlaamse liberalen hun visie vastleggen op hoe Vlaanderen er over tien jaar moet uitzien.
Een belangrijk deel van de congresteksten gaan over fiscaliteit. Open Vld gaat voor een sociale vlaktaks. Een op het congres goedgekeurd amendement zegt dat de belastingvrije som moet worden opgetrokken tot de armoededrempel, zodat wie een laag loon of lage uitkering heeft, geen belastingen meer moet betalen. De vennootschapsbelasting moet voor de liberalen verlaagd worden tot maximum 15 procent.
Ook over ethische thema’s werd gesproken. De liberalen pleiten voor een wettelijk kader voor een “voltooid leven”. Wie niet in medisch opzicht lijdt, maar uitdrukkelijk, onafhankelijk en vrijwillig om stervenshulp vraagt, moet kunnen begeleid worden.
De liberalen pleiten ook voor een seculiere samenleving, waarbij levensbeschouwing en religie louter aangelegenheden zijn van het individu, en niet van de overheid. De overheid zou religies dan ook niet meer moeten financieren.

bron: Belga