Aantal bezwaarschriften tegen Eurostadion op Parking C veel hoger dan eerst geraamd

Aantal bezwaarschriften tegen Eurostadion op Parking C veel hoger dan eerst geraamd

Het aantal bezwaarschriften dat Grimbergen ontving in het kader van het openbaar onderzoek naar de omgevingsvergunningsaanvraag voor het Eurostadion ligt veel hoger dan de raming van 600 die burgemeester Marleen Mertens (CD&V) vermeldde op 10 november, de dag dat het onderzoek afliep. Uit de definitieve telling blijkt volgens schepen Eddie Boelens (Groen) dat er liefst 1.275 individuele bezwaren werden ingediend, en 1.279 handtekeningen onder 47 protestpetities. Projectontwikkelaar Ghelamco trok zoals bekend enkele maanden terug haar bouw- en milieuvergunningsaanvraag voor het project in en verving deze door een nieuwe aanvraag bij de Vlaamse overheid voor een omgevingsvergunning. Het gemeentebestuur van Grimbergen diende hiervoor een nieuw openbaar onderzoek te organiseren. Het aantal bezwaarschriften ligt deze keer merkelijk hoger dan de 662 en 472 die een jaar geleden werden ingediend toen Ghelamco respectievelijk een bouw- en milieuvergunningsaanvraag indiende. Op maandag 20 november neemt het schepencollege van Grimbergen een beslissing over haar advies aan de Vlaamse regering.

Van een vergunning voor dit project kan momenteel überhaupt geen sprake zijn, omdat de buurtweg die door Parking C loopt nog steeds niet afgeschaft is. Op 12 oktober trok de deputatie van Vlaams-Brabant haar eerdere beslissing om deze af te schaffen in, om deze opnieuw te bevestigen op basis van een meer gefundeerde motivatie. Ook tegen deze deputatiebeslissing werd inmiddels beroep aangetekend bij minister van Omgeving Joke Schauvliege.

bron: Belga