Belgische schuldenberg groter dan ooit

Niet alleen de Belgische overheid, ook de bedrijven en de gezinnen zitten diep in de schulden. Volgens cijfers van Eurostat steeg de totale schuld van de overheid en de privésector vorig jaar naar 296 procent van het bruto binnenlands product (bbp). “De trend van snel stijgende gezinsschulden mag geen tien jaar duren”, waarschuwt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van de vermogensbeheerder Econopolis, woensdag in De Tijd. De schuldgraad groeide in België de jongste jaren veel sneller dan in de meeste andere landen. Slechts twee soorten landen hebben een hogere schuldgraad. De eerste categorie zijn de probleemlanden Griekenland en Portugal. De andere zijn belastingparadijzen Cyprus, Luxemburg en Ierland, die veel buitenlandse bedrijven aantrekken. Daardoor is de schuldgraad van de bedrijven in verhouding tot het bbp er hoog.
“Een overdreven hoge schuld van de privésector houdt grote risico’s in voor de economische groei en financiële stabiliteit”, zegt de Europese Commissie. Daarom houdt ze zowel de overheids- als de privéschuld in het oog. De Belgische privésector heeft een schuld van 190 procent van het bbp, veel meer dan de 133 procent die de Europese Commissie aanvaardbaar acht.

bron: Belga