Wereldwijde CO2-uitstoot stijgt opnieuw

Wereldwijde CO2-uitstoot stijgt opnieuw
Wereldwijde CO2-uitstoot stijgt opnieuw

Sommige experts dachten dat de wereld haar “piek” in CO2-uitstoot al bereikt had, maar helaas: na drie jaar van stabilisatie op een hoog niveau gaat de wereldwijde uitstoot van kooldioxide dit jaar weer de hoogte in. Dat blijkt uit een vandaag vrijgegeven studie in de marge van de 23ste klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Bonn (COP23). Vooral China draagt schuld voor de stijging. Tegen eind 2017 zal naar verwachting 41 miljard ton kooldioxide in de atmosfeer terechtgekomen zijn, een stijging met ongeveer twee procent. Een groot deel van die uitstoot is te verklaren door het gebruik van fossiele brandstoffen. Corinne Le Quéré van de Britse universiteit van East Anglia, één van de auteurs van het rapport dat al voor de twaalfde keer wordt uitgegeven door het Global Carbon Project, spreekt over een “grote ontgoocheling.”

“We riskeren tijd te kort te hebben om de klimaatopwarming te beperken tot minder dan 2 graden Celsius, om nog maar te zwijgen van 1,5 graad.” Volgens de wetenschapster hebben we dit jaar gezien hoe klimaatverandering de impact van orkanen kan versterken, “als meer regenval, een hogere zeespiegel en warmere oceanen het ontstaan van krachtigere stormen in de hand werken. Dat is een venster op de toekomst”, aldus Le Quéré.

Vooral China is verantwoordelijk voor de verslechtering van de situatie dit jaar. Het land neemt opnieuw meer zijn toevlucht tot steenkool, waardoor de CO2-uitstoot van China dit jaar wellicht met 3,5 procent zal toenemen. Ook in India gingen de emissies met 2 procent de hoogte in. De stijging bleef nog beperkt door de economische krimp waar het land mee geconfronteerd werd. In Europa en de Verenigde Staten ging de uitstoot naar beneden, met naar schatting respectievelijk 0,2 en 0,4 procent, maar de daling was te gering om de stijging in andere delen van de wereld te compenseren.

Bron: Belga