VUB-onderzoeksgroep creëert met visafval energie voor afgelegen gemeenschappen

VUB-onderzoeksgroep creëert met visafval energie voor afgelegen gemeenschappen

Visafval omzetten in waterstof, dat is het doel van een van de drie proefinstallaties waaraan de onderzoeksgroep BURN (comBUstion and Robust optimizatioN) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) momenteel actief meewerkt. De installaties maken deel uit van het GenComm energieproject dat de productie van hernieuwbare waterstof wil optimaliseren voor afgelegen gemeenschappen. De onderzoekers zien vele voordelen in het gebruik van hernieuwbare waterstof. Zo zorgt één kilogram waterstof voor ongeveer 200 keer de energie van een kilogram zware lithium-ion batterij. Daarnaast wordt de fossiele brandstof voor de aanmaak van waterstof ook vervangen door hernieuwbare energie zoals biomassa zonne-energie en windenergie.

De meest in het oog springende proefinstallatie is die waarbij visafval als biomassa uiteindelijk waterstof opwekt. In een eerste fase wordt het visafval verzameld en omgezet tot biogas. Met het gas wordt een warmtekrachtkoppeling aangedreven, die dan weer de elektriciteit levert om water op te splitsen in waterstof en zuurstof. De waterstof zal een andere warmtekrachtkoppeling aandrijven, terwijl de zuurstof opnieuw wordt gebruikt in het behandelen van het visafval.

De data van het proefproject, dat afloopt in 2020, moeten de basis vormen voor een ondersteuningssoftware die de gebruiker helpt bij het kiezen van zijn hernieuwbare energieproductie. GenComm richt zich op de afgelegen gemeenschappen die niet verbonden zijn aan het elektriciteitsnetwerk en waar de nodige diesel voor het opwekken van energie bijvoorbeeld ingevlogen wordt met helikopters. Het project omvat een budget van 9,39 miljoen euro dat wordt gefinancierd door Interreg Noordwest-Europa.

bron: Belga