Politie zal kritiek op tussenkomst rellen Brussel meenemen in evaluatie

In een aantal media klinken kritische geluiden over het optreden van de Brusselse politie bij de rellen van gisterenavond. Een aantal handelaars deden bij de VRT hun beklag over het feit dat de politie te traag tussenbeide kwam toen hun winkels werden geplunderd, in de Franstalige media vallen dan weer getuigen te horen die vinden dat de politie te snel tussenkwam aan het Beursplein. “We nemen beide bedenkingen mee in de evaluatie die we van de gebeurtenissen zullen maken”, zegt commissaris Olivier Slosse”, woordvoerder van de Brusselse lokale politie. “Het gaat in beide gevallen om legitieme vragen en bedenkingen waar we zeker niet doof voor willen blijven”, zegt de politiewoordvoerder. “We zullen die meenemen en bekijken in onze debriefing. Wel is het zo dat we in dergelijke omstandigheden eerst de orde willen herstellen zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Op een bepaald moment werd immers ook de brandweer bekogeld en kon zij haar werk niet doen. Van zodra het veilig is, kunnen we verdergaan en de andere materiële zaken beveiligen. Maar we begrijpen en betreuren natuurlijk dat een aantal mensen zich bedreigd hebben gevoeld.”

Volgens de politie was ze zaterdagavond wel degelijk voorbereid op feestvierders en eventuele rellen. “Bij dergelijke gelegenheden bestaat altijd het risico dat de zaak uit de hand loopt. Er was vanaf 20.00 uur dan ook een peloton van onze interventiedienst op het terrein aanwezig, met een sproeiwagen en versterking van het interventiekorps van de federale politie. In de loop van de avond hebben we onze tussenkomst opgeschaald met een bijkomend peloton van onze interventiedienst, en kregen we versterking uit twee andere Brusselse politiezones. Na middernacht stuurde de Antwerpse politie ook twee secties in versterking. Maar we zijn wel verrast geworden door de intensiteit en de snelheid waarmee een aantal mensen geplunderd hebben.”bron: Belga