Europese fractie Groenen/EVA nam initiatief huur Bozar voor evenement Catalaanse burgemeesters

Europese fractie Groenen/EVA nam initiatief huur Bozar voor evenement Catalaanse burgemeesters

Het initiatief om de Bozar af te huren voor het evenement waarop de 200 Catalaanse burgemeesters aanwezig waren, kwam van de Europese fractie van De Groenen en de Europese Vrije Alliantie. Dat heeft de secretaris-generaal van de cultuurtempel, Didier Verboomen, meegedeeld aan de raad van bestuur. De fractie bestaat uit ecologisten en een aantal nationalistische partijen, ook uit Catalonië. De Catalaanse burgemeesters kwamen dinsdag naar ons land afgezakt. Ze maakten van die gelegenheid gebruik om uit te leggen waarom ze voor een onafhankelijk Catalonië zijn. ’s Avonds hielden de burgervaders een conferentie in de Bozar. Ook minister-president Carles Puigdemont nam op de bijeenkomst het woord.

Het bestuur van Bozar schoof het democratisch karakter van de bijeenkomst naar voren om de organisatie van het evenement binnen zijn muren te verdedigen. Bovendien kwam er geen weigering van de stad Brussel. “Voor het bewuste evenement kon de fractie De Groenen/EVA die de huuraanvraag deed en de groepering van 200 verkozen Catalaanse burgemeesters niet worden beschouwd als antidemocratisch. Bovendien kon de PSK geen veiligheidsredenen inroepen omdat de stad Brussel zich niet heeft verzet tegen de manifestaties van de groepering op haar grondgebied, die door de politie perfect in goede banen werden geleid”, schrijft Verboomen.

Om die redenen vond Bozar dat er geen objectieve redenen waren om de bijeenkomst te weigeren. Wel preciseert het cultuurhuis dat het niet verantwoordelijk is voor de inhoud en kwaliteit van evenementen die derden in zijn gebouwen organiseren. Verboomen merkt nog op dat Bozar van 23 februari tot 27 mei 2018 een tentoonstelling organiseert – “Spanish Still Life” – die gesteund wordt door de hoge Spaanse autoriteiten, in samenwerking met verscheidene Spaanse culturele instellingen.

bron: Belga