ACV houdt “rouwstoet” voor vast benoemde ambtenaren in Antwerpen

Op het pleintje voor de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen heeft ACV Openbare Diensten donderdag een symbolische rouwstoet en -plechtigheid gehouden voor de vast benoemde ambtenaar. De christelijke vakbond hekelt dat de federale regering de vaste benoemingen wil laten uitdoven. Argumenten zoals de dure pensioenen en het moeizame ontslaan van slecht functionerende vast benoemden wijst ACV af, vaste benoemingen zijn volgens de vakbond net broodnodig om politieke neutraliteit te kunnen garanderen. ACV voert dezer dagen actie in verschillende steden om aandacht te vragen voor de plannen van de federale regering rond vaste benoemingen. “We zijn bereid om over veel te praten en dat gebeurt momenteel ook, maar het systeem van vaste benoemingen in zijn geheel in vraag stellen is een louter demagogische uitspraak die erop gericht is om stemmen te winnen”, vindt ACV-secretaris Marc Nijs. “Politici verklaren dan dat vast benoemden die geen goed werk leveren niet of pas na lange tijd ontslagen kunnen worden, maar dat houdt geen steek. Die procedures bestaan en worden gebruikt, wie die dat niet correct doet kent de wet niet of is onbekwaam.”
Volgens Nijs zijn er net veel argumenten om vaste benoemingen wél te behouden. “Men wil makkelijker mensen kunnen ontslaan om eigen vriendjes te kunnen benoemen of omdat men het niet pikt dat een ambtenaar de wet toepast wanneer dat een politicus slecht uitkomt”, zegt hij. “Maar bij een ontslag zonder geldige reden van een contractuele moet er een hoge opzegvergoeding betaald worden, dus zo’n systeem gaat de overheid méér geld kosten en het brengt de politieke neutraliteit van ambtenaren in gevaar. Zeker bij controlerende functies zoals bij de FOD Financiën moeten ambtenaren zo sterk mogelijk staan tegenover bijvoorbeeld de privésector die druk uitoefent.”

bron: Belga