Bitse aanvaring ontsiert debat expertencommissie antidiscriminatiewetten

Bitse aanvaring ontsiert debat expertencommissie antidiscriminatiewetten

De discussie over het rapport van een expertenteam over de antidiscriminatiewetten is vandaag even ontsierd door een bitse woordenwisseling tussen Kamerlid Monica De Coninck (sp.a) en staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA). Vooral de staatssecretaris trok daarbij alle registers open. De aanvaring sloeg op de rol van het middenveld bij de evaluatie van de wetten. Demir bleek gepikeerd door een vraag van De Coninck daarover en verweet het sp.a-Kamerlid daarop “verzuurd” te zijn omdat zijzelf “jarenlang geen bal heeft gedaan”. Toen haar microfoon uitgeschakeld was, vertrokken nog allerlei verwijten van bij de staatssecretaris richting gewezen minister van Werk De Coninck.

“Als u geen fatsoenlijk antwoord kan geven, dan begint u op de persoon te schieten. Daar is niemand mee gediend. Ik vraag het middenveld te betrekken waar u doodsbang van bent”, reageerde De Coninck. Terwijl nogal wat aanwezigen met gefronste wenkbrauwen het schouwspel gadesloegen, maande commissievoorzitster Muriel Gerkens aan de kalmte te bewaren, waarna de rust ook weerkeerde.

bron: Belga