Volksgezondheid lanceert game voor jongeren rond nieuwe gevaarsymbolen chemische producten

Met een online game wil de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu jongeren de nieuwe gevaarsymbolen voor chemische producten leren kennen. Het spel “Red de emoji” is bedoeld voor 10- tot 14-jarigen en is maandag gelanceerd. De overheidsdienst wijst er nog op dat er jaarlijks in België meer dan 10.000 incidenten gebeuren met chemische huishoudproducten. Bij de helft daarvan zijn kinderen betrokken. De FOD stelt dat het lezen van de etiketten op de verpakking en de veiligheidsaanbevelingen opvolgen, de beste preventie is. Alle chemische producten hebben sinds juni dit jaar nieuwe gevaarsymbolen. Het gaat om negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand.

Om jongeren spelenderwijs de nieuwe symbolen te leren kennen, lanceerde de overheidsdienst het nieuwe spel dat online staat op www.reddeemoji.be. “Er is een filmpje voor elk gevaarsymbool met een emoji in de hoofdrol”, klinkt het. “Deze neemt het niet zo nauw met de veiligheidsvoorschriften en ondervindt zo aan de lijve de gevaren van een verkeerd gebruik van chemische producten. Jongeren kunnen de emoji redden door binnen de tijdslimiet het juiste gevaarsymbool op het chemisch product te slepen.”

De jongeren kunnen via het spel ook enkele prijzen winnen, zoals een smartphone en Spotify-abonnementen. Zo wil de FOD hen ertoe aanzetten zo vaak mogelijk het spel te spelen, opdat ze helemaal vertrouwd raken met de symbolen. Op www.gevaarsymbolen.be staan de nieuwe symbolen en hun betekenis.

In 2016 ontving het Antigifcentrum 55.254 oproepen, waarvan 11.769 oproepen voor huishoudproducten. Van de oproepen met betrekking tot huishoudproducten waren er 5.960 voor incidenten met kinderen.

Wie in contact komt met een chemisch huishoudelijk product, moet meteen het Antigifcentrum bellen op het gratis nummer 070 245 245. Dat kan 24 uur op 24, zeven dagen op zeven.

bron: Belga