Corruptiegelden teruggeven aan (ontwikkelings)landen van herkomst

Corruptiegelden teruggeven aan (ontwikkelings)landen van herkomst

Minister van Justitie Koen Geens heeft maandag tijdens de anti-corruptieconferentie van de Verenigde Naties in Wenen extra aandacht gevraagd voor corruptie ten nadele van derdewereldlanden. Die hebben zwaar te lijden onder transnationale corruptie, waarbij personen die een openbaar ambt in een ander land uitoefenen, worden omgekocht. “Daarom is het belangrijk dat gelden afkomstig van corruptie worden teruggegeven aan het land van herkomst. Dat is een belangrijke kwestie voor veel ontwikkelingslanden, waar corruptie op hoog niveau de nationale rijkdom heeft geplunderd, stelde hij. “Het terugwinnen van verloren gelden door corruptie is van cruciaal belang voor ontwikkelingslanden”, benadrukte minister Geens. “Dat geld is noodzakelijk voor de heropbouw van die landen, zowel op het vlak van infrastructuur als op het vlak van instellingen. Het is enkel door doorgedreven samenwerking dat we problemen zoals corruptie kunnen aanpakken. Deze internationale conferentie is belangrijk om de wetgevende initiatieven in de praktijk te gebruiken en grensoverschrijdende kennis en informatie te delen.”

In het kader van de VN-conferentie werd daarom het STAR-programma opgericht (Stolen Assets Recovery Assistance). STAR helpt landen bij het opzetten van de juridische instrumenten en instellingen die nodig zijn om de opbrengsten van corruptie terug te vorderen. STAR helpt landen deze hulpmiddelen en vaardigheden aan te reiken door contacten tussen jurisdicties te vergemakkelijken. In de praktijk wordt dit programma ingezet ten aanzien van bijvoorbeeld de ex-dictators die tijdens de Arabische Lente zijn verdreven (meestal samen met de schatkist van hun land).

bron: Belga