“Test verplicht voor wie naar unief wil”

Test verplicht voor wie naar unief wil

De KU Leuven en de UGent breken een lans voor een verplichte ijkingstoets, een test voor iedereen die zich wil inschrijven aan de universiteit. “Zo kunnen we meer studenten op de juiste plaats krijgen”, zeggen rectoren Luc Sels en Rik Van de Walle vandaag in De Morgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is het plan genegen. Vandaag bieden alle Vlaamse universiteiten, op de UHasselt na, al ijkingstoetsen aan. Ze worden vooral afgenomen in de exacte en de toegepaste wetenschappen. De KU Leuven en de UGent ijveren er nu voor ze voor elke bacheloropleiding te organiseren. Het liefst willen ze die verplicht maken.

Voor alle duidelijkheid: een ijkingstoets is geen toelatingsproef. Het resultaat van de test, die behalve de motivatie ook opleidingsspecifieke voorkennis peilt, is niet-bindend. Wie een slecht resultaat haalt, kan zich toch inschrijven.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft aan dat de invoering van verplichte ijkingstoetsen voorzien is in het regeerakkoord. “De regering zal binnenkort kunnen vastleggen voor welke opleidingen de proeven vanaf volgend jaar verplicht worden. Dat zal zeker het geval zijn voor de opleiding burgerlijk ingenieur. We bekijken samen met de hogescholen en universiteiten of andere opleidingen kunnen volgen.”

bron: Belga