Steeds meer leerlingen spreken thuis geen Nederlands

Steeds meer leerlingen spreken thuis geen Nederlands

Steeds meer kinderen en jongeren uit het Vlaamse basis- en secundair onderwijs spreken thuis geen Nederlands. Waar het in 2015-2016 nog ging over 15,7 procent, steeg dat percentage vorig schooljaar naar 16,5 procent. Dat meldt Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) woensdag in een mededeling. Ze baseert zich op parlementaire vragen en eigen berekeningen. De cijfers zitten al enkele jaren in stijgende lijn: in 2014-2015 en in 2013-2014 sprak respectievelijk 15,1 en 14,1 procent van de leerlingen geen Nederlands. In totaal sprak vorig schooljaar in Vlaanderen 18 procent van de kinderen in het basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs) en 14 procent van de jongeren in het secundair onderwijs thuis geen Nederlands.
De stijging zet zich vooral door in de centrumsteden. Zo spreekt 41,7 procent van de kinderen in het Antwerpse basis- en secundair onderwijs thuis geen Nederlands. In Gent is dit 27,6 procent, in Mechelen 23,6 procent, in Genk 25 procent, in Leuven 18,7 procent en in Oostende 21,5 procent.
Even opvallend zijn de hoge cijfers in het BSO. “In de stad Antwerpen ligt dat cijfer op 42,5 procent. In Gent zien we dan weer dat 41 procent van de leerlingen uit het BSO het Nederlands niet als thuistaal hebben. Andere centrumsteden tekenen een gelijkaardige evolutie op”, zegt Celis. Ze ziet in de cijfers het bewijs dat maatregelen om de taalachterstand bij kinderen en jongeren bij te spijkeren, broodnodig blijven.
De Vlaamse regering maakte overigens recent nog bekend dat het 12,7 miljoen extra zal investeren in het kleuteronderwijs en de taalversterking bij anderstalige leerlingen.

bron: Belga