Sp.a wil een ‘Comité J’

Sp.a wil een 'Comité J'

Sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht pleit voor de oprichting van een Vast Comité J dat – naar analogie van de Comités P en I – instaat voor de controle op het gerecht en verantwoording aflegt aan het parlement. De Hoge Raad voor Justitie verliest de externe controlebevoegdheid beter, zodat die zich uitsluitend kan toeleggen op het selecteren en benoemen van magistraten, vindt Lambrecht. Volgens Lambrecht is de werking van het gerechtelijk apparaat “een zaak van ons allen, ook van het parlement” en kan de Hoge Raad voor Justitie, die nu belast is met de controle op het gerecht, zich beter uitsluitend toeleggen op het benoemen van magistraten. “Het is niet gezond dat eenzelfde orgaan tegelijkertijd als benoemings- en controle-instantie fungeert”, meent ze.

De oprichting van een Vast Comité J is hoe dan ook niet voor morgen. “Het comité zou een onderzoek naar een lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek moeten kunnen voeren, en daarvoor is een grondwetswijzing nodig. Maar toch roep ik iedereen in de commissie Justitie op om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten”, besluit Lambrecht.

bron: Belga