Vlaamse begroting op koers voor structureel evenwicht in 2017

Vlaamse begroting op koers voor structureel evenwicht in 2017

De Vlaamse begroting zit op koers om 2017 af te sluiten met een structureel evenwicht. Dat blijkt uit cijfers van het monitoringcomité, het comité dat de begroting opvolgt. “Volgens de inschattingen zullen we zelfs een klein overschot boeken. We plukken nu de vruchten van een doortastend begrotingsbeleid”, zegt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld). De regering-Bourgeois lijkt dus goed op weg om haar ambitie voor een structureel begrotingsevenwicht in 2017 te halen. Uit de cijfers van het monitoringcomité blijkt dat er voor 2017 zelfs een beperkt overschot zou zijn van 18,5 miljoen euro. De positieve cijfers zijn vooral het gevolg van enkele “onvoorziene meerontvangsten”. Zo is er sprake van 60 miljoen euro extra ontvangsten uit de registratierechten omdat de vastgoedmarkt op volle toeren draait. Door de heropleving van de economie en de bijhorende jobcreatie ligt ook het gewestlijk deel van de personenbelasting hoger (95 miljoen euro). Ook de uitgaven liggen iets hoger dan ingeschat. De Vlaamse regering heeft naar aanleiding van de septemberverklaring immers beslist om in 2017 nog 135 miljoen euro extra vrij te maken voor eenmalige uitgaven en nieuwe beleidsimpulsen.

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein: “Op basis van de eerste inschatting van het monitoringcomité, zal de begroting voor 2017 structureel in evenwicht zijn. We plukken nu duidelijk de vruchten van een doortastend begrotingsbeleid. In het begin van de legislatuur hebben we gefocust op besparen en een efficiëntere overheid. Nu investeren we volop, wat extra jobs creëert en dus meer welvaart.”

bron: Belga