Productie restafval stabiliseert in 2016 in Vlaanderen

Productie restafval stabiliseert in 2016 in Vlaanderen

De Vlaming zamelde in 2016 iets meer huishoudelijk afval in dan in het jaar voordien. De hoeveelheid restafval bleef nagenoeg gelijk (152 kg), maar per Vlaming werd er 5 kg meer selectief ingezamelde stromen opgehaald: 338 kg tegenover 333 kg in 2015. Dat blijkt uit het nieuwe inventarisatierapport voor huishoudelijk afval 2016 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), dat met een nieuwe meetmethode de doelstellingen van het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen opvolgt.
Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse regering het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dat plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein. Het doel: tegen 2022 produceert elke Vlaming 16 kilo minder restafval per jaar. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat voortaan ook het vergelijkbaar bedrijfsafval, dat ingezameld wordt door lokale besturen, mee opgeteld wordt bij de cijfers van het huishoudelijk afval. Omdat ook de manier van meten is gewijzigd, is het niet langer mogelijk om de cijfers voor huishoudelijk afval te vergelijken met jaren voor 2013, aldus OVAM. Het totaal huishoudelijk afval daalde van 524 kg in 2013 (524 kg) naar 511 kg (2014) en 485 kg (2015) om terug licht te stijgen in 2016 naar 490 kg.

“De belangrijkste vaststelling is dat de hoeveelheid restafval (152 kg) ongeveer gelijk bleef in 2016. De hoeveelheid selectief ingezameld afval is licht gestegen. Dat laatste is te verklaren door het natte voorjaar van 2016. Daardoor was er aanzienlijk meer plantengroei en bijgevolg ook meer tuinafval dan in het droge jaar 2015. Daarnaast werden ook meer kunststoffen selectief ingezameld. Waar die vroeger nog vaak bij het huisvuil of het grofvuil belandden, zamelen steeds meer recyclageparken kunststoffen (conform het nieuwe uitvoeringsplan) apart in”, meldt OVAM.

bron: Belga