“Hoeveelheid broeikasgassen in atmosfeer stijgt sneller dan ooit”

Hoeveelheid broeikasgassen in atmosfeer stijgt sneller dan ooit

De hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer is vorig jaar sneller gestegen dan ooit tevoren. Dat blijkt uit cijfers die werden bekendgemaakt in het jaarrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). De CO2-concentratie in de atmosfeer steeg in 2016 naar een recordhoogte van 403,3 parts per million (ppm). Een jaar eerder ging het nog om 400 ppm. Het is volgens de gegevens van WMO drie tot vijf miljoen jaar geleden dat de concentratie CO2 in de lucht zo hoog lag. Dat was een periode “waarin de temperatuur op aarde 3 graden hoger lag en het zeeniveau twintig meter hoger was dan nu”, zo wordt wel benadrukt.

“Zonder een snelle verlaging van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, stevenen we af op een gevaarlijke verhoging van de temperatuur tegen het eind van deze eeuw, ver boven de doelstelling die werd afgesproken bij het Klimaatakkoord van Parijs”, zegt Petteri Taalas, secretaris-generaal van WMO.

De mens wordt in het rapport gezien als de belangrijkste oorzaak voor de stijging van de CO2-concentratie in de lucht. Maar daarnaast word ook gewezen op het weerfenomeen El Nino, dat bijkomende droogte veroorzaakte, waardoor er minder mogelijkheden waren om CO2 op te laten nemen door planten.

bron: Belga