Brandweer krijgt opleidingen rond terreuraanslagen

Brandweer krijgt opleidingen rond terreuraanslagen

Alle brandweermensen krijgen nieuwe opleidingen over hoe ze moeten omgaan met de omstandigheden van een terreuraanslag. Dat staat te lezen in de beleidsnota van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016 krijgen alle brandweermensen opleidingen over hoe ze moeten optreden bij terroristische aanslagen. Die opleidingen moeten “de eerstelijnshulpverleners sensibiliseren inzake de gevaren en gevolgen van terroristische aanslagen, zodat ze in staat zijn om hun interventies uit te voeren in de veiligste omstandigheden”, staat te lezen in de beleidsnota.

De geplande opleidingen bestaan uit drie luiken. Zo is er de opleiding “Tactical Emergency Casualty Care” die gericht is op de behandelingen die toegediend moeten worden bij oorlogsverwondingen. Verder is er de opleiding “Terror Awareness” waarbij de focus ligt op de omgeving van de interventies na een aanslag.

Tot slot wil minister Jambon ook een “Casualties Extraction Team” (CET) oprichten. Dat team zou belast worden met de evacuatie van de zwaargewonde slachtoffers bij een terroristische aanslag.

“De leden van dit team zullen in mogelijk gevaarlijke situaties interveniëren die sterk verschillen van de standaardinterventies van de brandweer. Ze zullen dus beschikken over een uitrusting die quasi identiek is aan de uitrusting die gebruikt wordt door de speciale eenheden van de federale politie voor hun interventies (een kogelwerende helm, een kogelvrije vest en een scherfwerende vest, veiligheidshandschoenen en -bril, …)”, zo staat in de nota van Jambon.

In 2018 zullen de basisopleidingen “Terror Awareness” en “Tactical Emergency Casualty Care” georganiseerd worden door alle brandweerscholen van België. De opleiding “Casualty Extraction Team” zal georganiseerd worden door de brandweerscholen van Luik en Gent.

bron: Belga