Rotterdamse haven wil CO2 opslaan in zee

Rotterdamse industriebedrijven, samen goed voor 20 procent van alle Nederlandse CO2-uitstoot, moeten hun CO2 gaan afvangen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft hiertoe een groot project in voorbereiding, meldt de krant Trouw vrijdag. Dit geldt als opsteker voor Rutte III, dat het afvangen en opslaan van CO2 als de belangrijkste techniek ziet om te gaan voldoen aan klimaatdoelen. Het Rotterdamse plan is het eerste serieuze, optimistische geluid over ‘carbon capture and storage’ (CSS). Milieuorganisaties zijn tegen deze plannen en willen dat bedrijven volledig schoon gaan werken, niet hun vervuiling ‘wegmoffelen’.
CCS is peperduur. Volgens het Havenbedrijf wordt opslag toch haalbaar als veel bedrijven hun uitstoot in één grote CO2-pijp richting de Noordzeebodem kunnen stoppen. Die grootschaligheid moet de kosten omlaag brengen.

bron: Belga