Occasioneel onbelast bijklussen mag tot zesduizend euro per jaar

Occasioneel onbelast bijklussen mag tot zesduizend euro per jaar

Vanaf januari zullen werknemers, zelfstandigen of gepensioneerden tot zesduizend euro per jaar kunnen bijverdienen met occasionele klusjes bij verenigingen of anders burgers. De precieze modaliteiten van de ‘vijfhonderd euro per maand onbelast’-regeling uit het zomerakkoord zijn opgenomen in de relancewet, die de ministerraad vandaag goedkeurde. De regeling geldt voor werknemers die minimum 4/5de werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden. Zij krijgen vanaf 1 januari 2018 een fiscale en sociale vrijstelling tot 6.000 euro per jaar voor bepaalde bijverdiensten, vastgelegd in een klusjeslijst. Het werk moet occasioneel zijn. Elke week het gras afrijden bij dezelfde burger mag niet. Het grasveld van de plaatselijke voetbalploeg onderhouden mag wel. De regeling geldt ook voor de zogeheten deeleconomie, via de erkende platformen.

Voor de registratie van deze activiteiten komt er een app bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Die moet controle mogelijk maken. Voor klusjes bij een vereniging moet er een eenvoudig contract worden opgemaakt. Voor klusjes bij burgers hoeft dat niet, al moet de klussende persoon daar wel een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering nemen voor schade.

De vergoeding mag maximum duizend euro per maand bedragen, maar kan niet elke maand zo hoog liggen. Het jaarplafond blijft op zesduizend euro, of gemiddeld 500 euro per maand. Werkzoekenden mogen enkel gebruik maken van de regeling via de erkende platformen voor deeleconomie. De inkomsten worden dan wel van het stempelgeld afgehouden. Bovendien gaat de RVA dan na of dat wel verenigbaar is met de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden kunnen ook bij verenigingen bijklussen als dit gebeurt via een door de VDAB erkend reactiveringstraject.

bron: Belga