Leerlingen eerste graad moeten eindtermen basisgeletterdheid halen

Leerlingen eerste graad moeten eindtermen basisgeletterdheid halen

Voor het eerst komen er eindtermen rond basisgeletterdheid voor leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs. Dat zijn minimumvereisten voor basiscompetenties, zoals wiskundige en digitale geletterdheid en Nederlands. Deze moeten ervoor zorgen dat jongeren volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving. Minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stelde vandaag samen met minister-president Geert Bourgeois en de viceministers-presidenten Liesbeth Homans (N-VA) en Bart Tommelein (Open Vld) het akkoord voor dat de meerderheidspartijen vonden over de contouren van de nieuwe eindtermen, die bepalen wat leerlingen op school moeten leren. Voor het eerst in twintig jaar worden die nu aangepast. Omdat de maatschappij snel verandert, zullen ze nu elke drie jaar worden geëvalueerd.

Minister Crevits wil de eindtermen sober en helder houden. De eindtermen zullen vertrekken vanuit zestien “sleutelcompetenties”, met naast de klassieke vaardigheden voortaan ook zaken als “burgerschap” en “financiële geletterdheid”. Elke leerling, ongeacht de richting, zal die vaardigheden aangereikt moeten krijgen. Het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen valt weg.

Eindtermen voor levensbeschouwelijke vakken komen er niet, omdat dit strijdig zou zijn met de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. Directies kunnen wel ingrijpen indien ze vermoeden dat andere grondwettelijke vrijheden tijdens die lessen in het gedrang komen. Ze kunnen lessen bijwonen en indien nodig de inspectie verwittigen.

Commissies met onderwijsverstrekkers, leraars en experts moeten nu de concrete eindtermen uitwerken. De onderwijsverstrekkers moeten er daarna mee aan de slag voor de uitwerking van hun leerplannen.

bron: Belga