Kilometerheffing voor vrachtwagens uitgebreid naar gewestwegen

Kilometerheffing voor vrachtwagens uitgebreid naar gewestwegen

De kilometerheffing voor vrachtwagens zal worden uitgebreid van de Vlaamse snelwegen naar gewestwegen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis en De Persgroep vandaag. Voor zes gewestwegen zal de tol op vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton al vanaf 1 januari 2018 gelden. De beslissing komt er na een grootschalige evaluatie door het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken, dat op 451 trajecten in Vlaanderen tellingen heeft gedaan, zo schrijft De Standaard. Die werden vergeleken met nulmetingen die voor de invoering waren uitgevoerd. Het effect van de kilometerheffing werd daarbij maximaal geïsoleerd van andere factoren als wegwerkzaamheden of de inplanting van nieuwe bedrijven.
Op 73 trajecten – een zesde van de bestudeerde tracés – werd een “significante stijging” van het vrachtverkeer vastgesteld. “Die kan niet door normale factoren verklaard worden en moet dan ook worden gelinkt aan de kilometerheffing”, schrijft het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken nog volgens De Standaard.
Voor zes trajecten is meteen besloten om de tolheffing uit te breiden. Op de 67 andere tracés zijn alternatieve ingrepen mogelijk, zoals een omleiding of aanpassing van de infrastructuur, of zou tolheffing geen goed idee zijn: het vrachtverkeer zou naar nog lagere wegen kunnen verschuiven en recht door woonwijken of schoolbuurten lopen.
Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) stelt het rapport vandaag/vrijdag voor in de commissie Mobiliteit.

bron: Belga