Kilometerheffing voor vrachtwagens uitgebreid naar gewestwegen: “Afspraken worden niet nageleefd”

Kilometerheffing voor vrachtwagens uitgebreid naar gewestwegen: "Afspraken worden niet nageleefd"

De geplande uitbreiding van de kilometerheffing voor vrachtwagens naar een aantal gewestwegen, stemt niet overeen met de afspraken die de Vlaamse regering eerder maakte met de transportsector. Dat zegt Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV) vandaag. De beroepsvereniging wijst erop dat bij de invoering van de heffing in april 2016 was afgesproken dat een uitbreiding alleen kon bij een toename van vrachtverkeer gedurende een langere periode, die niet te verklaren valt door economische groei of toevallige omstandigheden, en dat eventuele uitbreidingen eerst besproken zouden worden met de sector.

“Vandaag lijkt de beslissing al gevallen te zijn en worden de transporteurs geconfronteerd met 150 kilometer bijkomende tolwegen”, zegt TLV, nadat verschillende kranten vandaag hadden geschreven dat er vanaf 1 januari 2018 een heffing zal komen op een reeks gewestwegen.

Bovendien, zegt TVL, “zijn een aantal wegen die circuleren in de pers en binnenkort betalend zouden worden, helemaal geen alternatieve wegen voor betolde wegen. Van ontduiking of sluipverkeer kan er dus geen sprake kan zijn.”
De vereniging roept op tot overleg en “staat erop dat de gemaakte afspraken worden nageleefd”. Net als transportfederatie Febetra eerder op de dag herhaalt ze de vraag om een kilometerheffing voor alle weggebruikers.

bron: Belga