Francken trekt kaart van gecontroleerde arbeidsmigratie

Francken trekt kaart van gecontroleerde arbeidsmigratie

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil volgend jaar extra inzetten om actieve arbeids- en studentenmigratie. Dat staat te lezen in De Standaard. “Migratie is ook een positief verhaal”, zegt hij. “We moeten volop inzetten op het verder ontsluiten van onze arbeidsmarkt voor zowel hooggeschoolde derdelanders als derdelanders met technische profielen voor knelpuntberoepen in ons land”, schrijft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in zijn beleidsplan voor 2018.
Hij heeft altijd gepleit voor een evenwicht tussen passieve en actieve migratie. “En ik heb ook altijd hard gewerkt aan die actieve migratie, maar nu is er de politieke ruimte om erover te praten”, zegt Francken. Nu de asielcrisis onder controle is en het terugkeerbeleid op punt staat, wil hij tot actie overgaan.
De immigratie van de juiste profielen kan “een aanzienlijke verlichting betekenen van het nijpende tekort aan arbeid in verschillende sectoren”. Hij geeft aan dat ons land vorig jaar 4.272 legale arbeidsmigranten verwelkomde: “een schim van het aantal niet-ingevulde vacatures”.
Francken wil ook studenten uit een derde land, die hier afstuderen, de mogelijkheid bieden verlengd in ons land te blijven. “Zo kan ons land de economische vruchten plukken van de investering in het onderwijs van derdelanders.”

bron: Belga