Burundese president kan met nieuwe grondwet tot 2034 aan de macht blijven

Burundese president kan met nieuwe grondwet tot 2034 aan de macht blijven
Burundese president kan met nieuwe grondwet tot 2034 aan de macht blijven

De Burundese president Pierre Nkurunziza kan zich in 2020 opnieuw kandidaat stellen, en dit voor een hernieuwbaar mandaat van zeven jaar. De regering keurde een diepgaande herziening van de grondwet in die zin goed. Volgens de huidige grondwet kan de president twee termijnen aan de macht blijven, maar Nkurunziza is sinds juni 2015 bezig aan zijn derde termijn. De Burundese grondwet is gebaseerd op de vredesakkoorden die in in 2000 in Arusha getekend werden en die de weg openden naar een einde van de burgeroorlog die tussen 1993 en 2006 meer dan 300.000 mensenlevens eiste.

De tekst raakt niet aan de quota van 60 pct Hutu en 40 pct Tutsi, maar verwijst niet langer expliciet naar de vredesakkoorden van Arusha. Daarnaast wordt de structuur van de regering ook grondig veranderd: zo blijft er slechts één vicepresident over, zonder echte macht. Tot nu zijn dat er nog twee, van de twee verschillende etnieën.

Ook de evenwichten in het parlement zullen wijzigen. Nu nog moeten alle wetten met een tweederdemeerderheid goedgekeurd worden, maar binnenkort volstaat een gewone meerderheid voor gewone wetten.

Voor de president betekent de nieuwe grondwet dat hij verkiesbaar wordt voor een mandaat van zeven jaar, dat hernieuwd kan worden. In de akkoorden van Arusha stond destijds dat geen enkele president langer dan tien jaar mag regeren – Nkurunziza leidt het land sinds 2005. Zijn aankondiging dat hij in 2015 opnieuw kandidaat was, leidde tot de zware politieke crisis die intussen al meer dan twee jaar duurt.

Bron: Belga