Jaarlijks meer dan 500 arbeidsongevallen bij spoorwegbeheerder Infrabel

Jaarlijks meer dan 500 arbeidsongevallen bij spoorwegbeheerder Infrabel

In 2016 deden zich bij spoorwegbeheerder Infrabel 524 arbeidsongevallen voor, waarvan er 351 resulteerden in arbeidsongeschiktheid. In 2015 was dat respectievelijk 522 en 362 en in 2014 567 en 377. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Mobiliteit François Bellot op een schriftelijke vraag van Jean-Marc Nollet (Ecolo).
In de periode 2006-2016 hebben zich bij Infrabel vier dodelijke ongevallen voorgedaan, onder wie twee in 2007, één in 2008 en één in 2011. In de jaren 2011-2016 moesten er achttien werknemers op vervroegde pensionering gaan als gevolg van een ongeval. Acht van hen deden dat in 2016. Het absenteïsme bij Infrabel is na een daling van 5,2 procent in 2011 tot 4,37 procent in 2014 terug gestegen tot 4,84 procent in 2015 en 4,87 procent in 2016.

Infrabel is de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet. NMBS exploiteert de treindiensten. Vorige week toonde de nieuwe NMBS-baas Sophie Dutordoir zich nog verrast over de cijfers van de arbeidsongevallen bij het spoorbedrijf. Die waren volgens haar opvallend hoog in vergelijking met vergelijkbare industriële bedrijven.

bron: Belga