“Hervorming kinderbijslag is gemiste kans in armoedebestrijding”

Hervorming kinderbijslag is gemiste kans in armoedebestrijding

De manier waarop de Vlaamse regering de kinderbijslag wil hervormen is een “gemiste kans” in de strijd tegen de (kinder)armoede. Dat heeft Jos Geysels, voorzitter van Decenniumdoelen 2017, vandaag in het Vlaams Parlement gezegd. De commissie Welzijn in het Vlaams Parlement organiseert een reeks hoorzitting over de geplande hervorming van de kinderbijslag. Die hervorming moet ingaan op 1 januari 2019.

Woensdag kwam naast Federatie Kinderopvang, een initiatief van ondernemersorganisatie Unizo, ook de organisatie Decenniumdoelen 2017 aan het woord. Voorzitter Jos Geysels kwam daarbij nog eens terug op de discussie over de impact van de geplande hervorming op de (kinder)armoede.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het nieuwe kinderbijslagsysteem – ook bekend onder de naam ‘Groeipakket’ – het armoederisico van nieuwe gezinnen met 1,3 procentpunt doet dalen van van 8,6 procent naar 7,3 procent.

Maar die daling is volgens Decenniumdoelen 2017 onvoldoende. “Een gemiste kans”, zo zegt voorzitter Jos Geysels. Volgens hem zijn er andere scenario’s denkbaar met een groter effect op het armoederisico. “Als je vindt dat de kinderarmoede te hoog is en de ambitie hebt om die kinderarmoede te halveren, moet je scenario’s durven bekijken waarbij je via de kinderbijslag meer gezinnen uit de armoede haalt zonder dat dat ten koste gaat van de middenklasse”, aldus Geysels.

Decenniumdoelen 2017 doet zelf een aantal suggesties. Zo vindt de organisatie dat de middelen die in het nieuwe systeem naar de kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag gaan (om zo de deelname aan de kinderopvang en het kleuteronderwijs te stimuleren) beter te investeren in de selectieve participatietoeslagen omdat die verbonden zijn aan het gezinsinkomen. In een eerdere hoorzitting had de Gezinsbond er ook al voor gepleit de middelen voor de kinderopvang- en kleutertoeslag te heroriënteren.

bron: Belga