Europese sociaaldemocraten willen bijzondere commissie Monsanto Papers

De Europese sociaaldemocraten willen dat het Europees parlement een bijzondere commissie in de steigers zet die in de nasleep van de zogenaamde Monsanto Papers moet onderzoeken hoe de Europese Unie plantenbeschermingsmiddelen goedkeurt.
De bijzondere commissie moet onder meer onderzoeken of de rapporten van het Europese Voedselagentschap (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) over glyfosaat beïnvloed werden door Monsanto. Beide agentschappen kwamen tot de conclusie dat er geen link kan worden gelegd tussen de onkruidverdelger en kanker. Op basis daarvan stelde de Europese Commissie een verlenging van de vergunning van glyfosaat voor.
“Maar we moeten verder gaan dan enkel dit dossier”, meent Kathleen Van Brempt (sp.a). “De commissie moet ook de procedures voor de goedkeuring van andere toxische substanties (pesticiden en biociden) kunnen analyseren.” Daarom wordt volgens haar een bijzondere commissie bepleit, en geen onderzoekscommissie. Die zou zich enkel mogen buigen over fouten die gemaakt werden in de beoordeling van glyfosaat. “Het is de bedoeling dat we het hele beslissingsproces in kaart kunnen brengen, de transparantie van de instellingen kunnen verhogen en de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek kunnen verzekeren.”
De sociaaldemocraten vormen de tweede grootste fractie in het parlement. Een bijzondere commissie wordt door het parlement opgericht op voorstel van de conferentie van de fractievoorzitters.

bron: Belga