Asielinstanties kunnen smartphones blijven screenen

Asielinstanties kunnen smartphones blijven screenen

De asielinstanties zullen gebruik blijven maken van de inzage in smartphones, Facebook-profielen en andere sociale media om bij twijfel asielaanvragen te onderzoeken. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zal het respect voor de privacyregels verduidelijken in een koninklijk besluit. Dat heeft Francken vandaag aangekondigd na kritische adviezen van de Privacycommissie en het VN-Vluchtelingencommissariaat (UNHCR). Twee wetsontwerpen van de staatssecretaris gieten Europese asielregels in Belgische wetteksten. Eén van de teksten maakt het mogelijk dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen toegang krijgt tot de smartphone, de laptop, de USB-sticks, de geheugenkaartjes en profielen van asielzoekers op sociale media.

De Privacycommissie had een streng advies uitgebracht over die mogelijkheid. In de Kamer kondigde Francken een koninklijk besluit aan om de garanties rond het respect voor de privacy te expliciteren in een KB. “Ik dacht niet dat het nodig was, niet omdat ik het niet wou, maar omdat ik dacht dat het in de wetteksten al in orde was”, stelde de staatssecretaris, die al overleg pleegde met zijn collega bevoegd voor Privacy, Philippe De Backer (Open Vld).

De N-VA’er benadrukte dat het inkijken van die gegevens vandaag al bestaat. Hij merkt ook op dat het niet systematisch gebeurt, maar enkel als er twijfel rijst over de waarachtigheid van het asielverhaal of over de identiteit van de aanvrager en als hij niet spontaan meewerkt. De verzoeker moet met de inzage akkoord gaan en het mag enkel dienen om op zoek te gaan naar relevante informatie voor de correcte behandeling van het verzoek.

Francken wees er ook op dat er een Europese richtlijn op komst is, waarin de vraag over de juiste identiteit van een asielzoeker cruciaal is. In die richtlijn zal volgens Francken het gebruik van sociale media en smartphones centraal staan. “Als iemand internationale bescherming vraagt, is het niet te veel gevraagd dat je al overheid zeker wil zijn over wie voor je zit. Help ons, zodat wij jou beter kunnen helpen, dat is het hele concept”, aldus de staatssecretaris.

bron: Belga