Vakbond NMBS bekijkt juridische stappen tegen gegarandeerde dienstverlening

Vakbond NMBS bekijkt juridische stappen tegen gegarandeerde dienstverlening

De spoorbonden blijven gekant tegen de regeringsplannen om een gegarandeerde dienstverlening in te voeren bij stakingen. “De maatregel is in strijd met het Europees Sociaal Handvest en met de regels van de Internationale Arbeidsorganisatie”, zegt de voorzitter van de Franstalige socialistische spoorvakbond CGSP Cheminots, Michel Abdissi. “Het dossier zit bij onze juristen. We zullen de wet op juridisch vlak aanvechten.” Het wetsontwerp dat voor een minimale dienst moet zorgen in geval van stakingen bij het spoor, werd goedgekeurd in de Kamercommissie Infrastructuur. De plenaire Kamer moet binnenkort ook nog zijn fiat geven. De bonden zijn al langer gekant tegen de plannen. Volgens hen zal de minimale dienstverlening leiden tot chaos en zal de veiligheid van de reizigers niet gegarandeerd kunnen worden. De treinen die rijden, dreigen immers overbezet te zijn. Ze vinden de maatregel ook een aantasting van het recht op staken.

bron: Belga