Eenheid van loopbaan goedgekeurd in Kamercommissie

Eenheid van loopbaan goedgekeurd in Kamercommissie

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft vandaag in tweede lezing de hervorming van de eenheid van loopbaan in de pensioenen goedgekeurd. Voortaan zal werken na een loopbaan van 45 jaar het mogelijk maken pensioenrechten op te bouwen. De oppositie betwistte het principe van de hervorming niet, maar had wel kritiek op de gevolgen voor de werklozen. De socialisten stemden tegen de maatregel.
De som van alle voltijdse dagequivalenten – zowel diegene die effectief werden gepresteerd als de gelijkgestelde – mag vandaag voor een rustpensioen niet hoger liggen dan de 14.040 dagen die een volledige loopbaan vormen. Dat komt neer op 312 dagen maal 45. Gevolg is dat voor de pensioenberekening geen rekening mag worden gehouden met meer dan 14.040 dagen, zelfs indien een werknemer meer dagen heeft gewerkt.

Dat kan dus negatieve gevolgen hebben voor op wie op jonge leeftijd is beginnen werken. De federale regering wil de link tussen werken en het pensioen versterken, binnen de context van de verhoogde pensioenleeftijd. Het wetsontwerp vormt ook een van de pijlers van het pensioen met punten, nog een grote pensioenhervorming waar de ploeg-Michel aan werkt.

De oppositie maakte zich zorgen over het bedrag dat bepaalde categorieën, zoals werklozen en bruggepensioneerden, minder bovenop zullen krijgen. Op basis van een mediaanloon zou het om zowat 13 euro per maand gaan, zo bleek uit cijfers van Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR). Maar volgens sp.a gaat het om liefst 100 euro per maand. PVDA kondigde een beroep aan bij het Grondwettelijk Hof indien de tekst in deze vorm langs de plenaire Kamer passeert.

Ook op de banken van coalitiepartner CD&V rezen nog vragen over de gevolgen voor de bruggepensioneerden. Er hing een aantal keren spanning in de lucht tussen de Vlaamse christendemocraten en liberalen. Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open Vld) herhaalde het voorbeeld van het pensioen van een werkloze dat hoger kan liggen dan dat van een zelfstandige die zijn hele leven heeft gewerkt.

Beide systemen zijn fundamenteel verschillend en buigen op solidariteitsprincipes die niet met elkaar kunnen worden vergeleken, merkte Sonja Becq (CD&V) op. Bovendien werden verschillende maatregelen genomen om werklozen te activeren. “Men vergelijkt appelen met peren. Stop met dat voorbeeld aan te halen, dat is volksverlakkerij”, aldus Becq.

bron: Belga